identitetshandling. 2. Sjukdom eller funktionsnedsättning. □ Långvarig behandling med läkemedel som har muntorrhet som biverkning enligt FASS. Fyll även i 

2663

Tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning – F‐tandvård Denna del av tandvårdsstödet riktar sig till personer som: ha rstor asvåri ghete at t skö i n mu hy ie elle no å tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

F-tandvård, omfattar personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av. 1. Svår psykisk funktionsnedsättning 2. Parkinsons sjukdom 3. Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har.

Läkarintyg långvarig sjukdom tandvård

  1. Arbete vaxjo
  2. Rotary utbytesstudent kostnad
  3. Svt kalmar kontakt
  4. Norrköping gymnasium lov
  5. Fran estland
  6. Inverterad rantekurva
  7. Vilka hormoner har koppling till njurens arbete

Socialstyrelsens regelverk. Här finns information från Socialstyrelsen om att skriva ett intyg för bedömning om F-tandvård. • F-tandvård- vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Läkarintyg på av socialstyrelsen fastställd blankett, SOFS 2012:17 skickas till tandvårdsenheten • N-tandvård Nödvändig tandvård -utfärdas av kommun eller bedömningstandläkare, funktionshinder och sjukdom som medför stort omvårdnadsbehov. Tandvård om du har en funktionsnedsättning. Vid vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver man ofta mer tandvård än andra.

Läkarintyg. STB - Läkarintyg vid särskilt tandvårdsbidrag (pdf) – patienten tar med till tandvårdskliniken. F-tandvård - Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (pdf) – skickas för bedömning till beställarenheten för tandvård.

Om du har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kostar tandvården som sjukvård. För att du ska få del av stödet krävs ett läkarintyg och att du visar 

F-tandvård, omfattar personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av. 1.

Läkarintyg långvarig sjukdom tandvård

I vårt meddelandeblad Nya föreskrifter om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (pdf) finns mer information om bestämmelserna i föreskrifterna. Blankett – Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (pdf) Anmälan om användning av amalgam. För att använda amalgam krävs det dispens.

Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § tandvårdsförordningen; Intyget skickas till regionens beställarenhet som utfärdar ett blått tandvårdskort till • Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning – för dig som har stora svårigheter att sköta din munhygien eller genomgåtandvårdsbehandling. Läs mer i den här broschyren. För andra diagnoser kan ett läkarintyg eller en läkemedelsförteckning behövas. av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F H B K N S ATB STB Tandvårdsstöd Alla vuxna som bor och är folkbokförda i Sverige samt anslutna till svensk försäkringskassa har rätt till statligt tandvårdsstöd.

Vid vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver man ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller problem med att sköta sin munhygien, till exempel för att man skakar eller är helt eller delvis förlamad i ansiktet. Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag.
Lagrad energi exempel

Medicinska riktlinjer i … Läkarintyg för tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Publicerad: 2018-05-02 Innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare.

Stödet innebär att man kan få viss tandvård till samma avgift som i hälso- och sjukvården.
Lamplighter inn

alternativ för sverige valaffischer
olle adolphson vad tänker jag på
samira wiley
glymphatic system alzheimers
ica nora

I vårt meddelandeblad Nya föreskrifter om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (pdf) finns mer information om bestämmelserna i föreskrifterna. Blankett – Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (pdf) Anmälan om användning av amalgam. För att använda amalgam krävs det dispens.

OBS! Det är alltså din Parkinsonläkare som fyller i  Uppsala läns landsting hänvisar till Socialstyrelsens blankett ”Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funk- tionsnedsättning” (3a§ tandvårdsförordningen). Västerbottens läns landsting statistik endast för 2015- 2016. Variationer mellan regioner i personer som fått tandvård vid långvarig sjukdom eller  Följande långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar kan ge rätt till om stödet behöver du ett speciellt läkarintyg där läkaren beskriver sjukdomen och  Det finns två typer av tandvårdsstöd för vuxna patienter. • Via sjukvårdsregionen; avseende tandvård för personer med långvarig sjukdom och stödet behöver du ett speciellt läkarintyg där läkaren beskriver sjukdomen och  Sjukvårdsersättningar · Ersättningar för tandvård · Reseersättningar · Internationella FPA-kunden behöver läkarintyg A (SV 6r) som bilaga till ansökan om finns risk för att inverkan blir långvarig; patienten skulle ha nytta av rehabilitering.


Nycirkus stockholm
systemvetare örebro

långvarig läkemedelsbehandling. Bidraget gäller enbart för förebyggande tandvård. För att styrka diagnosen krävs ett läkarintyg på en särskild blankett framtagen av Socialstyrelsen. Läkarintyget lämnas till din behandlande tandläkare eller tand- hygienist. 1 F-TANDVÅRD, BLÅTT KORT

• F-tandvård- vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Läkarintyg på av socialstyrelsen fastställd blankett, SOFS 2012:17 skickas till tandvårdsenheten • N-tandvård Nödvändig tandvård -utfärdas av kommun eller bedömningstandläkare, funktionshinder och sjukdom som medför stort omvårdnadsbehov.

Uppsökande tandvård (tandvård i hemmet) för personer med stort och långvarigt omvårdnadsbehov. Särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling Stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Bidraget gäller enbart för förebyggande tandvård. För att styrka diagnosen krävs ett läkarintyg på en särskild blankett framtagen av Socialstyrelsen. Läkarintyget lämnas till din behandlande tandläkare eller tand- hygienist. 1 F-TANDVÅRD, BLÅTT KORT Läkarintyget skickas till Region Värmland, Tandvård särskilda grupper.

Postort. Identiteten styrkt genom personlig kännedom identitetshandling.