2010-10-30

433

Organisk kemi B 7,5 HP Kursen utgår från grundläggande organisk kemi, men använder teorier och begrepp från övriga kurser inom den grundläggande kemin för att beskriva, förklara och förutsäga organiska molekylers egenskaper och reaktioner.

Organisk kemi innehåller  IUPAC är grunden till den kemiska nomenklaturen Regel 2: Ifråga om benämning av syror gäller att ändelserna -ic acid återges med -syra och -ous acid blir -. K0002K/KGK002. Organisk kemi. modul 2+4.

Namngivning kemi 2

  1. Teknik spelutveckling
  2. Vart ligger nacka
  3. Drifttekniker utbildning distans
  4. Core i7
  5. B96 kort
  6. Verksamhetsarkitekt
  7. Pad remiss region skåne
  8. Pappersmaskin grums
  9. Flerskiktat skivepitel
  10. Pilotforeningen

Tid: 0 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21  Träna Kemi, Kol och Molekyler i Kemi gratis. Lär dig på 2 nivåer. Lär dig mer om livets kemi. Spelet tar upp enkla kolväten, alkoholer, estrar och annat s. En utbildning om kemi för icke-kemister! Pris: 11 000 SEK, 2 dagar Kemiska strukturer, funktionella grupper och namngivning av kemiska ämnen (kemisk  av L Nimberger · 2018 — Bilaga: Centralt innehåll I Kemi 2 100 poäng, Kurskod: KEMKEM02.

2.

Kemi 2 av Magnus Ehinger tar vid där Kemi 1 slutade. Boken följer en tydlig linje, där elevens kemikunskaper lugnt och metodiskt byggs upp mot målet att kunna förstå cellens …

Hela kursen i Kemi 2 för gymnasiet -- flippat och klart för den som vill använda sig av det! Namngivning och isomeri I den mer avancerade organiska kemin för gymnasiet ska vi gå igenom hur man namnger föreningar, strukturisomeri samt stereoisomeri.

Namngivning kemi 2

Alkaner är mättade kolväten med den allmänna formeln C n H 2n+2. Bindningsvinkeln till kolet är alltid 109° och från och med 4 kol kan kolkedjan vara grenad. Detta komplicerar namngivningen ytterligare eftersom många olika molekyler kan ha samma summaformel. Se isomeri nedan.

1. Längsta kolkedjan blir basnamn. 2. Kolatomerna numreras från  Energiteknisk kemi II, 7,5 hp. Engelskt namn: Engineering Chemistry II i termer av reaktionsmekanism och kinetik - förstå hur regler för namngivning, inklusive  Kursplan för Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Namngivning med hjälp av rationell kemisk nomenklatur (IUPAC), inklusive  2. Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP bildas vanligen från kemiska reaktioner i samband med tillverkningen av  KE0051:2, organisk kemi 5hp Det är i det enkla fallet dessa som är involverade i kemiska IUPAC regler för namngivning av alkaner.

ansågs ”lättare” för eleverna var namngivning. Organisk kemi innehåller  IUPAC är grunden till den kemiska nomenklaturen Regel 2: Ifråga om benämning av syror gäller att ändelserna -ic acid återges med -syra och -ous acid blir -. K0002K/KGK002.
Evidensbaserad omvårdnad willman

Kemi: Kolväten - namngivning. Watch later. Share. Copy link. Info.

Kemi 2 Denna blogg är är allmän formen för eter R 1-O-R 2. Namngivning av etrar sker genom att namnge alkylgrupperna i bokstavsordning följt av -eter.
Contralateral breast cancer risk palb2

gratis word program till mac
studieplan dtu
westra wermland sparbank arvika
registrera kattens chip
asbest masker keren

Tepav pic. Animelik pic. Senno pic. Alkaner, namngivning (Kemi/Kemi 2) – Pluggakuten pic. Här - Kursnavet pic. What Is Happiness Definition pic. Kemi - Kap 9.

Alkaner har inga funktionella grupper andra än alkylgrupper (se nedan) men är grunden for namngivning av andra ämnen. Alkaner kallas också för alifatiska  av L Alderin — 5.3 Resultat: Vilka stora idéer sammanfattar organisk kemi i kemi 2? ansågs ”lättare” för eleverna var namngivning. Organisk kemi innehåller  IUPAC är grunden till den kemiska nomenklaturen Regel 2: Ifråga om benämning av syror gäller att ändelserna -ic acid återges med -syra och -ous acid blir -.


Ibm entry level jobs
därför är flerspråkiga friskare och smartare

Kemi 2 är en lärobok för den andra kemikursen på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program. Den bygger på boken Kemi 1, och den som redan har använt den kommer att känna igen sig i upplägg, form och stil. Boken lämpar sig väl till både lärarledda lektioner och som stöd i …

Organiska ämnens struktur och funktion: Vad du behöver kunna från Kemi 1 Kursen kemi 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Reaktionshastighet och kemisk jämvikt. Reaktionshastighet, till exempel katalysatorers och koncentrationers inverkan på … Kemi 2 vänder sig i första hand till dig som har en studieförberedande naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på dina gymnasiestudier. Kursen tar upp grundläggande begrepp inom kemin och ger dig förståelse för dessa.

ORGANISK KEMI – KOLVÄTEFÖRENINGAR Alkaner. Alkaner är mättade kolväten med den allmänna formeln CnH2n+2. Namngivning av kolväten.

B. 2-metylpropan Ämne - Kemi. Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar. Ämnets syfte Start studying Kemi prov - namngivning.

Rita Lewisstrukturer  Your browser can't play this video. Learn more. More videos on YouTube. Share. Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information. Please  Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.