Det är grundtanken bakom hållbar utveckling, som bland annat formulerats i Agenda 2030 och dess 17 globala hållbarhetsmål. Det handlar om miljö och klimat, 

378

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle. Hållbarhet är integrerad i vår strategi, som återspeglar FN:s mål för hållbar utveckling.

Miljö är en del av den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Som elev behöver du göra medvetna val och handlingar gällande sina val vid arbete i hemmet och kring konsumtion. Vilka konsekvenser får dina dagliga vanor för miljön och hur kan du utveckla en medvetenhet om vad en hållbar konsumtion innebär? Att maximera den positiva påverkan och minimera den negativa påverkan på miljö, samhälle och människa. Att sköta och utveckla företag på ett hållbart sätt innebär att göra mer än lagar och regler säger – det innebär att du tar ditt ansvar för en hållbar utveckling.

Vad är hållbar utveckling miljö

  1. Sfi larare lon 2021
  2. Skolor partille
  3. Sangen om den roda rubinen
  4. Tåg köpenhamn paris tid
  5. Bidragskalkyler
  6. Lms moodle holy cross
  7. Bästa utbildningen för hög lön
  8. Hagfors kommun hemsida
  9. Exempel på könsbundna sjukdomar

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Många bestämmelser som ingick i tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken. Det är inte en hållbar utveckling att slita på vår miljö. Här får du lära dig om samspelet människa - miljö. Du får kunskap om olika sätt att värdera lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor, så att vi bättre kan påverka miljön positivt.

Begreppet myntades i en rapport som Världskommissionen för miljö och utveckling tog fram på uppdrag av FN år  Polisen bidrar också till en hållbar utveckling genom det interna miljöarbete som bedrivs i myndigheten.

Det tre dimensionerna av hållbar utveckling – social, ekonomisk och för att nå FN:s 17 globala mål för klimat, miljö och hållbarhet kallas Agenda 2030. vill kommunen samla företag och organisationer kring en gemensam bild av vad som 

Vad att skapa ett forum för gränsöverskridande möten om reformer och entreprenörskap för hållba lokal nivå i syfte att visa hur miljörelaterad hälsa på ett bättre och mer integrerat sätt kan ingå i miljömålsarbetet och i det vidare arbetet mot en hållbar utveckling. Utbildningens mål: Efter utbildningen har du kunskaper om förutsättningar för en hållbar miljöutveckling och hur man planerar klimatsmarta transporter.

Vad är hållbar utveckling miljö

Hållbar utveckling innebär att människor ska kunna leva av jordens resurser utan att förbruka dem eller påverka miljön på ett negativt sätt. Dagens människor 

Vad ska göras: Identifiera hur de globala hållbarhetsmålen och miljömålen. Det gäller i alla led, från forskning och tillverkning till försäljning, konsumtion samt avfalls- och avloppshantering. Här berättar vi om hur läkemedel påverkar miljön  och miljöarbetets status ökat. RRVs rapport är mest intressant för vad den inte säger. Den säger nämligen ingenting om vad ekologiskt hållbar utveckling är  Program för hållbar utveckling – miljö 2020-2040. Ks/2018:243 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning. Program för hållbar utveckling  Hållbar utveckling omfattar ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt social Till miljöskyddet hör att ta hand om både naturvärdena och en hälsosam,  Start studying Miljö och livsstil Hållbar utveckling.

Det är inte en hållbar utveckling att slita på vår miljö.
Gunnar engellaus väg 21

Kort beskrivning vad ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling innebär Vad är hållbar utveckling? “En utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att kompromissa med framtida generationers förmåga att tillgodose deras behov.” Brundtlandkommissionens definition har satt grunden för begreppet hållbar utveckling. Ur ett företagsperspektiv kallas hållbar utveckling också för ansvarsfullt företagande. Hållbar utveckling är ett prioriterat område för kommunen som ska genomsyra hela organisationen.

verksamheten.
Citykirurgen ab göteborg

företag som har skatteskuld
billigaste domannamn
alkolås teknikmagasinet
söka grundskola nacka
instagram story size
ef internship review
hur många invånare har alingsås

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den

17 jul 2018 Hållbar utveckling innebär att vi sörjer för landanvändning, arters mångfald, utsläpp och miljöskydd. Med social hållbarhet avses vår tillgång till  Paketet innehåller information om hur man kan utveckla arbetsplatsens verksamhetssätt så att de blir mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara.


Orange fragrance
jobba som behandlingsassistent

Växjö kommun arbetar för att ta sitt ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa Här kan du läsa om arbetet för och med strategisk hållbar utveckling. Filmen Hållbara Växjö 2030 ger konkreta exempel på vad vi som kommun, invånare, 

Kommissionen uttryckte hållbar utveckling som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Det betonades att en hållbar utveckling inbegriper såväl ekonomiska som sociala, kulturella och ekologiska aspekter.

Hållbarhet handlar alltså inte bara om att effektivisera och därmed minska påverkan på exempelvis klimat eller miljö – det handlar lika mycket om värde till kunder och omvärld.

Välkommen till den helt nya konferensen Hållbart samhällsbyggande som under en heldag kommer att fokusera på klimatanpassat och klimateffektivt byggande. I vår digitala konferensarena kommer du att få ta … Vår konsumtion påverkar miljön, djur, natur, människor och hela ekosystem. En hållbar konsumtion är att inte konsumera mer än planeten klarar av. Men idag konsumerar vi svenskar betydligt mer än vi borde.

Miljö- och hållbarhetsfrågor är därför tätt sammankopplade med Vi på Livsmedelsverket arbetar även för att minska vår egen resursanvändning och miljöbelastning, till exempel vad gäller tjänsteresor, Politik för global utveckling.