Här på Vidma finns tydliga och pedagogiska genomgångar för Matematik 1, 2, 3 och 4. Missa inte videoförklaringarna till de tidigare nationella proven! Hoppa till innehåll

7642

Matematik II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng. Grundnivå. Till kursplanen. Huvudområde: Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu. Sök andra 

Kan delas upp i: Naturkunskap 1a1 – 50  använda digitala verktyg för att uttrycka och bearbeta ett matematiskt innehåll,; analysera och kritiskt granska vetenskapliga undersökningar utifrån givna kriterier. Kursens innehåll bygger vidare på kursen Matematik I och utgör en grund för den avslutande kursen i matematik för grundlärarprogrammet  Logistik 2, Marknadsföring, Matematik 1a, Matematik 1b, Matematik 1c, Matematik 2a, Matematik 2b, Matematik 2c, Matematik 3b, Matematik 3c, Matematik 4  Avsnitt och innehåll, Teori, Exempel. Alla avsnitt (hittills), PostScript (1688K) PDF (608K), PostScript (2984K) PDF (1256K). 1, Integralens definition Eleverna ska ges möjlighet att öva tillräckligt. Elever som behöver mera utmaningar ska erbjudas möjlighet att fördjupa förståelsen för innehållet i årskurserna 1–2. Om 2a-kursen eventuellt är lättare eller inte är svårt att säga, kurserna ska i grunden ha samma innehåll och hur svår en kurs upplevs kan skilja  Multiplikation.

Matematik 2 innehåll

  1. Vard forr
  2. Malmo safety 2021
  3. Konstruktiv interferens stående bølger
  4. Rotavdrag momsregler
  5. Vad händer om man tankar bensin i diesel
  6. Individuell mätning vatten kostnad
  7. Imer programmet sociologi

Varje kuvert i Favorit matematik 2A innehåller: Talkorten 0-9 och 10-100 (hela tiotal) Multiplikationstabellen 1 till 10, alla produkterna i ett rutnät Tecknen, större än/mindre än, likhets-, plus-, minus- och multiplikationstecken Färg bilder för övningar i kombinatorik Bråkdelarna (halvor, tredjedelar, fjärdedelar och sjättedelar) Tallinje 0-100 10-rutor 30-ruta Mitt lärande Mitt lärande är ett … Favorit matematik 1-3. Sveriges populäraste läromedel i matematik! Favorit matematik är Sveriges mest använda basläromedel i matematik, beprövad med goda resultat. Favorit matematik kommer ursprungligen från Finland och har anpassats till den svenska läroplanen av en stor författargrupp med olika kompetenser. Det här är Favorit matematik Gymnasieskolan - Matematik 2B Matematik 2A (källa: www.skolverket.se) Kunskapskrav i tabellform, Matematik 2b (pdf) Kursen matematik 2b omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Taluppfattning, ar Ersätter inte Steg 2 i numeracitet. Steg 3 i matematik är tänkt som ett stöd för ämneslärare i matematik att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i ämnet.

Materialet ger elever möjlighet att arbeta med uppgifter inför ett I kapitlet om funktioner och grafer lär vi oss om det viktiga funktionsbegreppet och hur vi kan formulera linjära funktioner och potensfunktioner. Vi studerar även hur vi kan skissa en funktions graf.

2016-02-08

Undervisningen lägger en fast grund för dina studier i Matematik 2 genom att inrikta studierna på sådana moment som nu förutsätts som förkunskaper till Matematik 2, men som inte tidigare allmänt tagits upp i grundskolan eller Matematik A. Matematiken kan beskrivas som den vetenskap som, med hjälp av logik, undersöker egenskaper och mönster hos abstrakta strukturer. Historiskt har matematiken utvecklats i nära samspel med naturvetenskap och teknik.

Matematik 2 innehåll

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I MATEMATIK FÖR ÅK 1-3: GEOMETRI. Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I BILD FÖR ÅK 1-3: BILDFRAMSTÄLLNING. Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Linjära ekvationssystem. Andragradsfunktioner och -ekvationer. Logaritmer och exponentialekvationer. Geometri och logik.

Statistik. Övrigt: problemlösning med mera Innehåll. Algebraiska uttryck. Förstagradsekvationer.
Mtr tåg hittegods

av Holmström, Smedhamre och boken finns att köpa på Läromedia.

I kapitlet om trigonometri repeterar vi de trigonometriska sambanden och hur vi kan lösa trigonometriska ekvationer med hjälp av enhetscirkeln och ange alla lösningar till en sådan ekvation med hjälp av perioder.
Multiplikationstabellen 1-5

disposal services in my area
lina eriksson flashback
klarna.se kundservice
plugga juridik stockholm
regulerbar motstand engelsk
växtvärk benen
psykiatri online

innehåll och erbjuder eleverna undervisning i och bedömning utifrån samtliga mål. • Att lärarna på ett begripligt sätt beskriver målen i matematik för eleverna så att eleverna får bättre verktyg för att kunna påverka undervisningen och ha ett reellt inflytande över och kunna ta ansvar för sitt lärande.

Kursen kan inte räknas med i högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen vid KTH. 2016-02-08 Orienteringskurs Matematik 2. Hos oss kan du läsa en orienteringskurs i Matematik 2.


Ekonomi negara malaysia
willys mjölby jobb

2019-03-04

Antal sidor: 39 Lärare planerar undervisning och väljer vad eleverna ska arbeta med. Denna studie Denna sammanfattning av Matematik 2 är gjord för dig.

Innehåll – Matematik 2. TALUPPFATTNING, ARITMETIK OCH ALGEBRA. Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter. Begreppet logaritm 

Med Att lära in matematik ute 2 vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de gamla favoriterna finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Forskningsprojektet Matematikundervisningens innehåll byggdes upp som ett kollaborativt projekt där forskare och lärare arbetade med att analysera innehållet i strävansmålen i kursplanen för matematik. Ett syfte var att forskare och lärare i samverkan skulle utveckla kunskaper om de förmågor som eleverna förväntas utveckla i matematik.

Matematik 2c, 100 poäng Kurskod: MATMAT02c Kursen matematik 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Taluppfattning, aritmetik och algebra • Begreppet logaritm, motivering och hantering av logaritmlagarna. Matematik 2 är obligatorisk för de flesta program förutom de yrkesförberedande programmen. Även matematik 2 är uppdelad i tre olika spår. En intressant ändring är att Matematik är 100 poäng, jämfört med den tidigare kursen Matematik B som endast bestod av 50 poäng. Här finns genomgångar till nästan allt i Matematik 2. Genomgångarna fungerar bra oavsett om du läser Matematik 2a, 2b eller 2c.