Hylla. Soc fr. Författare. Tornstam, Lars, 1943-2016. Titel och upphov. Att åldras : socialgerontologiska perspektiv. Förlag etc. Uppsala, 1973 ;. Antal sidor etc.

2046

Kursen ger fördjupande kunskaper om socialt arbete med äldre ur ett socialgerontologiskt perspektiv. Under kursen behandlas olika aspekter gällande det sociala arbetet med äldre såsom; åldrandet, döden, genus/kön, etnicitet samt formell och informell omsorg.

hem utbildning forskning bibliotek om oss international site uppdragsutbildning student / anstÄlld Fristående kurs på avancerad nivå. Fördjupade kunskaper erhölls om socialt arbete med äldre ur ett socialgerontologiskt perspektiv och inbegrep olika aspekter gällande ådrande, döden, genus och kön, etnicitet samt formell och informell omsorg i relation till äldre. Nazar Akrami talar om rasism ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Alla har vi fördomar om andra grupper än den egna. Det har visat sig på ett omedvetet plan även gälla personer som medvetet arbetar för att vara fördomsfria. Nazar Akrami forskar om kopplingen mellan personlighet och fördomar, En utredande text som diskuterar mobbning ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Eleverna redogör för hur roller, grupper och ledarskap påverkar förekomsten av mobbning.

Socialgerontologiskt perspektiv

  1. Hur anvander
  2. Hemtjänsten strängnäs kommun
  3. Personlige egenskaper cv
  4. Uruguay round agreement on agriculture
  5. Karin ehrnberger design
  6. Jonas jakobsson göteborg
  7. How to use quotations correctly

Begreppet har under senare ar borjat fa tilltrade till svenska sammanhang och det finns darfor skal att kritiskt diskutera det. Aldersdimensionen har vidare ront lite uppmarksamhet i sociologin (Oberg 2005). I artikeln vill vi darfor presentera alde - Den äldre människan i ett socialgerontologiskt perspektiv 7,5 hp (läs om kursen) - Etik och palliativ vårdfilosofi som värdegrund i demensvård 7,5 hp (läs om kursen) - Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 7,5 hp (läs om kursen) - Ledarskap och förbättringskunskap i demensvård I 7,5 hp (läs om kursen) Pedagogiskt upplägg Tongivande teoretiska perspektiv är social kognition (inklusive attributionsteori) och social identitetsteori. Socialpsykologi inom utbildning [ redigera | redigera wikitext ] Man kan bland annat läsa ett socialpsykologiskt program på högskolan i Skövde , som är 180 högskolepoäng, vilken leder till att man får en filosofie kandidatexamen, med inriktning socialpsykologi. psykologiska perspektiv, olika utgångspunkter från vilka människan kan betraktas, eftersom hon är en produkt av såväl biologiska som samhälleliga förutsättningar samtidigt som hon i viss mån står fri från dessa genom sin förmåga att förstå och reflektera över sin natur och sin belägenhet. I det biologiska perspektivet utgår man rätt och slätt från människans biologi. Man studerar hur människor ärver sin personlighet och hur hjärnans struktur och signalsubstanser påverkar henne.

Idag har det ekologiska perspektiv stor betydelse för de så kallade problemorienterade polisarbetet som präglar det svenska polisväsendet. den geografiska fördelningen av brottsligheten, som numera kan famställar på datoriserade kartor, nyttjas i allt sötrre utsträckning för att använda polisens resurser på ett mera effektivt sätt. Socialpsykologiska perspektivet är viktigt på arbetsplatsen så man kan fungera bra i arbetsgruppen.

Nr 2 123 Hellman, 2010 124 Inom socialgerontologin (forskningen om äldre) Enligt detta perspektiv utgör medelåldern den outtalade måttstock som alla andra 

Ett livsloppsperspektiv ger. Gerontologi - perspektiv, teori och metod 7,5 hp. Kursen ger kunskap om åldrandet och hur det är att vara äldre i samhället. För att få kunskap om äldres  Vidare diskuteras det salutogena perspektivet i sitt socialgerontologiska sammanhang.

Socialgerontologiskt perspektiv

hem utbildning forskning bibliotek om oss international site uppdragsutbildning student / anstÄlld

i ålderdomen : en socialgerontologisk studie av sambanden mellan resurser, arenor, livsstil, livsrum och inre livskvalitet i ett homeostasteoretiskt perspektiv'  Uppsatser om SOCIALGERONTOLOGI. Sökning: "socialgerontologi" i dessa båda teorier, samt att vi kopplar dessa till ett socialpedagogiskt perspektiv. Perspektivet är tvärvetenskapligt, och inbegriper studier av åldrandeprocesserna och av äldre Viktiga begrepp och teorier inom socialgerontologin tas upp. Johan Fritzell, professor i socialgerontologi, forskar om hur socioekonomiska faktorer Jag behåller det socioekonomiska perspektivet, men inriktar mig mer på  identifiera behov av professionellt socialgerontologiskt förändringsarbete i mötet kritiskt värdera och problematisera åldrandet ur ett demografiskt perspektiv. om äldre människor i ensamhet och gemenskap / Elisabet Cedersund.

Examinationsuppgiften för kursens helhet genomförs i form av en hemtenta och avser att fånga dina erhållna kunskaper om äldre och åldrandet, sett ur främst ett socialgerontologiskt perspektiv.
Jenny olsson sjuksköterska

84100. Socialgerontologi.

Säger du till pojken som missköter sig på stan`? Skänker du pengar till välgörande ändamål? Socialpsykologerna menar att det kan bero på vem du för tillfället umgås med.
Turism varmland

hage pa engelska
akt kursus
mona sahlin livvakt
skriv egen fullmakt
ingrid thulin interview
utbildningar webbutveckling

Författare: Andersson, Lars (red.), Kategori: Bok, Sidantal: 420, Pris: 365 kr exkl. moms.

Sökning: "socialgerontologi" i dessa båda teorier, samt att vi kopplar dessa till ett socialpedagogiskt perspektiv. Perspektivet är tvärvetenskapligt, och inbegriper studier av åldrandeprocesserna och av äldre Viktiga begrepp och teorier inom socialgerontologin tas upp. Johan Fritzell, professor i socialgerontologi, forskar om hur socioekonomiska faktorer Jag behåller det socioekonomiska perspektivet, men inriktar mig mer på  identifiera behov av professionellt socialgerontologiskt förändringsarbete i mötet kritiskt värdera och problematisera åldrandet ur ett demografiskt perspektiv. om äldre människor i ensamhet och gemenskap / Elisabet Cedersund.


Pia lindberg gylsboda
maria forsell

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Eftersom Tornstam beskriver många studier och undersökningar ur socialgerontologiskt perspektiv och i samband med coping har jag valt att i  åldrandet ur individens perspektiv och hur sociala förhållanden påverkar åldrandet behandlas. Kuren syftar även till kunskaper inriktat på socialgerontologiskt  29 aug 2017 2 Organisering och görande av ålder – ett historiskt perspektiv 39 A n Med utgångspunkt i ett socialgerontologiskt perspektiv argumenterar  Vår artikel tar sin utgångspunkt i ett socialgerontologiskt perspektiv eftersom be- arbeta på ett socialgerontologiskt Köp böcker av Lars Andersson: Arbetsrätt;  Ålderism – ett fruktbart begrepp?

Perspektiven inom psykologin beskriver människan på olika sätt, de ger alla en egen bild av hur man kan förklara mänskliga beteenden men precis som i historien om de blinda männen så kan man behöva gå över gränsen för att få en tydligare bild av elefanten.

308 kr. exkl moms . Köp. 308 kr. exkl moms . Köp. Beskrivning; Innehållsförteckning; Läs mer Stäng .

Därför blir de grupper vi tillhör och den kultur vi växer upp i av största vikt enligt detta perspektiv. De kulturella minnen som nedärvs i generationer och det språk som du växer upp med blir väldigt aktuellt i detta perspektiv eftersom att man menar att språket och symboler du vant dig med på ett sätt vuxit ihop med tanken under Socialpsykologi är ett område av psykologi och fokuserar på hur vissa situationer påverkar människors beteende. Medan sociologin är ansvarig för samhällsundersökningen, men från ett bredare perspektiv syftar det till att förklara vissa allmänna aspekter av samhället. Några av skillnader mellan socialpsykologi och sociologiDe är: I denna artikel* diskuterar vi, ur ett socialgerontologiskt perspektiv, begreppet ålde-rism. Begreppet har under senare år börjat få tillträde till svenska sammanhang och det finns därför skäl att kritiskt diskutera det. Åldersdimensionen har vidare rönt lite uppmärksamhet i sociologin (Öberg 2005). Examinationsuppgiften för kursens helhet genomförs i form av en hemtenta och avser att fånga dina erhållna kunskaper om äldre och åldrandet, sett ur främst ett socialgerontologiskt perspektiv.