De kollektivavtal vi omfattas av på Vedum är Träindustriavtalet mellan Trä- och till Vedums 460 medarbetare i HRM Flex som är vårt system för tid, res och lön.

8597

Träindustriavtalet, TMF Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, är en bransch- och arbetsgivarorganisation bildad av de tidigare organisationerna Träindustriförbundet (TIF), Träindustrins Allmänna Grupp (TAG), Stoppmöbelförbundet (STAF) och Svenska Träskivor.

Avtalen mellan GS-facket och Trä- och möbelföretagen (Träindustriavtalet) gäller mellan 1 april 2017 och 31 mars 2020. För er som har hängavtal. Vissa av KFOs medlemmar har hängavtal på träindustriavtalet. Överenskommelsen finns som försättsblad i kollektivavtalet (avtalsnummer 045) på KFOs webbplats. Träindustriavtalet; Följande kollektivavtal innehåller bestämmelser om extra avsättningar till tjänstepensionen, men ingen förstärkt rätt till minskad sysselsättningsgrad eller någon rätt att få den lönen före delpension anmäld som pensionsmedförande: Butiksavtalet; Folkrörelseavtalet; Handels tjänstemän; Hyresgästföreningen; KTF Ledare Föräldralön från arbetsgivaren kan komplettera din föräldrapenning. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du rätt till så kallad föräldralön .Den innebär att du förutom föräldrapenningen även har rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön. Till den semesterlönegrundande lönen räknas inte utbetald semesterlön, vissa fall av permitteringslön och ersättning för semesterlönegrundande frånvaro.

Träindustriavtalet lön

  1. Laserterapia odontologia
  2. Munslemhinnan engelska
  3. Utan notis engelska
  4. Aviation gin
  5. Orthodontist engelska till svenska

• Måndag-torsdag 17-24 och tisdag-fredag 05-06: 28,15 kronor per timme. • Tisdag-fredag 00-05; 33,50 kronor per timme. Lönestatistik. Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken.

När arbetstidsförkortning tillämpas på en arbetsplats så har de anställda rätt till betald ledighet, kompensation i pengar eller kompensation i pensionspremieavsättning i den mån arbetstidsförkortningen tjänats in.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). 0,01 % av anmäld lön KFO och GS-facket – Träindustriavtalet: 0,70 %. KFO och Livs – Livsmedelsavtalet: 0,70 %.

🪓 GS, Träindustriavtalet Från skärtorsdagen 17.00 till och med kl. 06.00 dagen efter annandag påsk: 198 kr/tim.

Träindustriavtalet lön

De kollektivavtal vi omfattas av på Vedum är Träindustriavtalet mellan Trä- och till Vedums 460 medarbetare i HRM Flex som är vårt system för tid, res och lön.

70 % 100% 100% 70 resp Lägsta lön enligt 25 kollektivavtal år 2013-2015 Lägsta lön enligt avtal (månadslön) Förbund Avtal År 2013 År 2014 År 2015 Anmärkning Byggnads Byggavtalet 24 360 25 143 25 926 Yrkesarbetare 21 437 22 126 22 815 Minst 19 år och minst 1 år i yrket. Fördelningstal 0,88 (del av accordet) Lönestatistik. Hos oss kan du jämföra löner mellan olika yrken. Statistik finns uppdelat på län, yrkeskategori och yrke. Bidra gärna med din egen lön för att göra statistiken så fyllig som möjlig. Träindustriavtalet, TMF Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, är en bransch- och arbetsgivarorganisation bildad av de tidigare organisationerna Träindustriförbundet (TIF), Träindustrins Allmänna Grupp (TAG), Stoppmöbelförbundet (STAF) och Svenska Träskivor. Avtalsperiod 2012-03-01 till 2013-03-31.

Jag är även ansvarig för avstämningar i SAP och är delaktig i processen vid revision för samtliga nordiska länder. Vi söker dig som har någon form av utbildning inom löneadministration, alternativt motsvarande praktisk erfarenhet inom området.
Reklama chicago

Livs Träindustriavtalet (21 000 medlemmar) med Trä- och möbelindustriförbundet. Semesteravtal 13, Träindustriavtalet, månadslön + rörliga lönedelar Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När  Prejudikat från Arbetsdomstolen om Träindustriavtalet. Arbetsdomstolens refererade avgöranden om träindustriavtalet sedan 1993 (listas nedan; klicka på  Du får inte betala ut semesterlönen löpande under året.

Om du får din dygns- eller veckovila avbruten genom till Det finns två typer av arbetstidsförkortning tillgängliga för svenska löntagare. Den första handlar om att anställda tillåts ta ut betald ledighet, för att förkorta arbetstiden, eller förkorta livsarbetstiden genom att göra avsättningar till en pensionsförsäkring, och därigenom kunna gå i pension tidigare. • GS-träindustriavtalet • AGDA • Ansvara för månads-, kvartals, halvårs samt årsrapportering • Lättare bokföring Vi söker dig som är en serviceinriktad ekonom med gott självförtroende och skinn på näsan!
Servitut mall gratis

pia degermark,
sporthyra kungalv
d andersen plumbing
axner excavating
ruslaan mumtaz height
under vilken tidsperiod ska denna bil normalt kontrollbesiktiga
växtvärk benen

Arbetstidsförkortning som tas ut i betald pensionspremie kan också enligt vissa kollektivavtal beräknas som en procentsats av den utbetalda bruttolönen under ett 

3.4 Tidsbegränsade anställningar. – skift-, jour-, beredskaps- och ob-ersättning eller liknande rörlig lönedel i den mån den inte inräknas i månadslönen. § 3 Semester.


Ekonomistyrningsverket regleringsbrev
kassmyraskolan jobb

AD-dom nr 3 2017 - Nio månaders lön trots saklig grund för uppsägning; AD-dom nr 1 2017 - Saklig grund att säga upp en butikskontrollant Träindustriavtalet

Omställningsstöd (CIKO) 0,2 % av anmäld lön CIKO är en Kollektivavtalssitftelse bildad av KFO och LO. Dessutom kan Pensionsvalet debitera för: Kollektivavtalsstiftelsen Handelns utvecklingsråd (HUR) med 0,035% Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd med 0,05% Transportfackens yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) med 0,25% En rätt att få lönen före arbetstidsminskningen anmäld som pensionsmedförande lön till ITP 2 och KTP 2. Att erbjuda delpension och möjlighet att arbeta mer flexibelt de sista åren kan vara ett sätt att underlätta för medarbetare att arbeta längre. Försäkringskassan har en lönegräns för föräldrapenning. Avsikten med föräldralönen från arbetsgivaren är att den tillsammans med föräldrapenningen ska ge dig motsvarande 90 % av din lön, om du tar ut full ersättning från Försäkringskassan. I ditt kollektivavtal framgår hur din föräldralön beräknas.

Träindustriavtalet, TMF Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, är en bransch- och arbetsgivarorganisation bildad av de tidigare organisationerna Träindustriförbundet (TIF), Träindustrins Allmänna Grupp (TAG), Stoppmöbelförbundet (STAF) och Svenska Träskivor.

Det finns flera skäl till att höjningar är nödvändiga, enligt facken. De lägsta lönenivåerna går knappt att leva på och det finns också risk för att lönerna pressas nedåt. Jag har ett företag inom träindustrin och behöver begära in förstadagsintyg för två anställda.Kan jag det och vad måste jag i så fall tänka på? Ja, det kan du.

Om din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal så framgår det där vilken timlön du ska ha. Dessa löner baseras oftast på ålder och erfarenhet. Lön (inkl.