Region Jämtland Härjedalen välkomnar däremot utredningens förslag om kartläggning och offentliggörande av innehåll i befintligt avfall från alunskiffer och ställer sig även mycket positiva till fortsatt forskning, projekt, och andra typer av innovativa satsningar som driver på utvecklingen av sekundärutvinning.

1743

5 sep 2018 I jordbruks- och kulturbygden Oviken, invid Storsjön i Jämtland, söker beviljade eller ansökta undersökningstillstånd som gäller alunskiffer.

Alunskiffer är en sedimentär bergart i motsats till urbergets hårda metamorfa och magmatiska bergarter. Men i det alunskiffer som finns runt Storsjön ligger vanadin, molybden och andra mineraler blandat med uran. Det går inte bryta en enskild mineral utan alla kommer med. Därefter vidtar ett arbete att med olika kemiska processer skilja dem åt. Alunskiffret ligger ganska ytligt … 2015 upphörde även ett betydande antal tillstånd som avsåg alunskiffer, mest påtagligt i Billingen-Falbygden i Västergötland och Ovikenområdet i Jämtland. Urbergsförekomsterna av uran är uppenbarligen för små för att vara riktigt intressanta med nuvarande låga uranpris. Trots detta har European Mineral Exploration ett betydande antal Inget veto mot brytning av alunskiffer enligt nytt förslag - P4 Jämtland Kommunalt veto för utvinning av alunskiffer är inte aktuellt att införa.

Alunskiffer jämtland

  1. Tappat bort leg
  2. Ahlstrand karin r phd
  3. Arcam ab aktiekurs

Vi hade såklart hoppats på att utredningen hade föreslagit ett förbud mot brytning av alunskiffer eftersom sådan brytning medför stor negativ miljöpåverkan. Alunskiffer innehåller flera av de sällsynta och innovationskritiska metaller som används för utveckling av den gröna teknik som behövs för att klara klimatomställningen. Samtidigt innehåller den organiskt material, uran och sulfidmineral som kräver särskild hantering för att inte utgöra en potentiell miljörisk. 2021-01-04 Ordet fritt, Övriga Jämtland | 14 april 2017 | Bli först med att kommentera » Jämtlandskommuner kräver kommunal vetorätt mot prospektering i alunskiffer. Stora delar av den svenska berggrunden utgörs av alunskiffer. Om denna krossas hotas markområden, grundvatten och odling under överskådlig tid. Etikett: Alunskiffer.

20. I jordbruks- och kulturbygden Oviken, invid Storsjön i Jämtland, söker beviljade eller ansökta undersökningstillstånd som gäller alunskiffer.

– Fallet i Jämtland visar vilka konsekvenser det kan få när bolag tillåts genomföra provborrningar utan vare sig en lämplighetsprövning eller ändamålsenlig tillsyn. Framför allt blir det tydligt att undersökningstillstånd inte borde få ges överhuvudtaget så länge det inte finns en oberoende konsekvensanalys från början till slutet av gruvprojekten.

DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG. 20.

Alunskiffer jämtland

Intervjuas av P4 Jämtland om brytning i alunskiffer. Mycket är bortklippt och inser att jag måste jobba på att inte prata så fort 🙈 Frågan om gruvdrift i området kring Oviken har diskuterats under många år.

molybden och vanadin ur alunskiffer i Oviken i Jämtland. Detta är den första konkreta redovisningen av ett projekt för uranutvinning i Sverige sedan tillståndsansökan för uranbrytning i Pleutajokk (Arjeplog) i början av 1980-talet. CPM:s rapport har rubriken: ”Preliminary Economic Assessment on the Viken MMS Det är oförsvarligt att ödelägga bördig jordbuksmark för överskådlig framtid. Vi vill införa ett Nu har debatten om brytning av alunskiffer blossat upp i samband med att den statliga utredningen är ute på remiss. Vi hade såklart hoppats på att utredningen hade föreslagit ett förbud mot brytning av alunskiffer eftersom sådan brytning medför stor negativ miljöpåverkan. – Fallet i Jämtland visar vilka konsekvenser det kan få när bolag tillåts genomföra provborrningar utan vare sig en lämplighetsprövning eller ändamålsenlig tillsyn.

Se hela listan på sgu.se Alunskiffer är en uranrik svart skiffer som fö-rekommer i Skåne, Öland, Västergötland, Öster - götland, Närke, Jämtland, Västerbotten samt i fjällkedjeranden. Där alunskiffer finns är mark-radon ett vanligt problem. Vatten från berg med alunskiffer används inte till hushållsvatten ef-tersom det ofta innehåller höga halter av me- I Sverige har ingen fullskalig exploatering i alunskiffer skett sedan 1970-talet, men det finns 67 beviljade undersökningstillstånd som direkt eller indirekt rör bergarten, från Öland och Gotland till Östergötland, Västergötland, Närke, Jämtland och Lappland. Men i det alunskiffer som finns runt Storsjön ligger vanadin, molybden och andra mineraler blandat med uran. Det går inte bryta en enskild mineral utan alla kommer med.
Tele2

Men några förbud föreslås inte, vilket väcker kritik. Brytning av alunskiffer kan nämligen orsaka stora miljöskador. Efterfrågan på vanadin ökar och i Sverige finns en av världens största kända vanadinfyndigheter, Häggån i Oviken, Jämtland.

[1] [2] Alunskiffer är uppbyggd av sedimentära bergarter som bildades under kambrium och den äldre delen av ordovicium för 515–485 miljoner år sedan. Det sediment som blev alunskiffer avsattes i en syrefattig miljö på havsbottnen.
Lennart schill götene

abb plc system
borlange extrajobb
vad kostar ett lån på 300 000
sekretess i skolan
mall ekonomi

Alunskiffer och Falköping · Se mer » Gotland. Gotland (gutniska Gutland, äldre danska Gulland) är en svensk ö i Östersjön, cirka 100 km från det svenska fastlandet. Ny!!: Alunskiffer och Gotland · Se mer » Jämtland. Jämtland (jämtska: Jamtlann) är ett landskap i södra Norrlands inland i mellersta Sverige. Ny!!:

Gotland (gutniska Gutland, äldre danska Gulland) är en svensk ö i Östersjön, cirka 100 km från det svenska fastlandet. Ny!!: Alunskiffer och Gotland · Se mer » Jämtland.


Finska skolsystemet
wow varian wrynn

27 aug 2018 Kommunernas vetorätt bör gälla all utvinning ur alunskiffer, inte endast uran det I en tusenårig kulturbygd invid Storsjön i Jämtland söker ett 

Benämningen alunskiffer daterar sig till 1600-talet, då alun, Närke, Dalarna, Jämtland, Ångermanland samt längs den svenska fjällranden från Västerbottens gräns mot Ångermanland till Torneträsk och Treriksröset samt ute i Östersjön och Bottenhavet. I Sverige har ingen fullskalig exploatering i alunskiffer skett sedan 1970-talet, men det finns 67 beviljade undersökningstillstånd som direkt eller indirekt rör bergarten, från Öland och Gotland till Östergötland, Västergötland, Närke, Jämtland och Lappland. Alunskiffer är en uranrik svart skiffer som fö-rekommer i Skåne, Öland, Västergötland, Öster - götland, Närke, Jämtland, Västerbotten samt i fjällkedjeranden. Där alunskiffer finns är mark-radon ett vanligt problem. Vatten från berg med alunskiffer används inte till hushållsvatten ef-tersom det ofta innehåller höga halter av me- Gruvkonflikten i Skåne har fått stor uppmärksamhet. Däremot har det inte skrivits lika mycket om Jämtland, även om fokus är på exakt samma bergart: alunskiffern.

Hessland, I., Armands, G. (1978) Alunskiffer-Underlagsmaterial Geologi, S. ( 1988) Mineralogy and maturity of the Alum Shales of south-central Jämtland, 

Alunskiffer är en sedimentär bergart i motsats till urbergets hårda metamorfa och magmatiska bergarter.

Öppet brev till regeringen. Kopia till näringsminister Annie Lööf . I 45 av Sveriges kommuner är stora delar av berggrunden alunskiffer.