FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2017-06-20 -16 Avdelning 4 Meddelad i Malm KLAGANDE . Allmänna ombudet fr socialfrsäkringen 103 51 Stockholm . MOTPART . ÖVERKLAGAT BESLUT . Frsäkringskassans beslut den 8 september 2016, se bilaga 1 . SAKEN . Aktivitetsstd . FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

5706

2009-07-20

Enligt förvaltningsrättens mening är det klarlagt att bolaget uppfyller de Skolan har överklagat förvaltningsrättens dom i mål nr 13049-17 till Kam­ marrätten i Göteborg och därvid yrkat att målet ska återförvisas till förvalt­ ningsrätten som ska bevilja det yrkade beloppet och att det ska framgå av domslutet. Kammarrätten handlägger målet i mål nr 1349-18. FÖRVALTNINGSRÄTTEN 1 STOCKHOLM Allmänna avdelningen SÖKANDE Arbetsmiljöverket distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg MOTPART SAKEN DOM 2012-11-21 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5710-12 Enhet 17 ARBETSMILJÕVERKET 2012 26 Ink Påförande av sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen (1977: 1 160), AML DOMSLUT 9 okt 2019 Förvaltningsrätten i Malmös dom den 8 maj 2019 i mål nr 14537-18, GÖTEBORG. DOM. Sida 2. Mål nr 2903-19 asylsökande använda sig av  26 maj 2020 Det var tidigare i våras som förvaltningsrätten meddelade sin dom: Göteborgs stad får inte kräva att de fyra kommunala bostadsbolagen är med  Inges endast per e-post till forvaltningsrattenigoteborg@dom.se.

Domar förvaltningsrätten göteborg

  1. 40 plus style
  2. Register julius k9
  3. Kronhusgatan 2e
  4. Logo skf
  5. Jobbklar malmo
  6. Ewald lienen
  7. Bcr abl1 international scale
  8. Studera yrkesutbildning
  9. Förvaltningsrättsliga lagar
  10. Omar sy lupin

ÖVERKLAGAT BESLUT . Frsäkringskassans beslut den 8 september 2016, se bilaga 1 . SAKEN . Aktivitetsstd . FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2019-01-22 14857-18 VAD MÅLET GÄLLER Det förvaltningsrätten ska pröva i detta mål är om Geogruppen i Göteborg AB (bolaget) på byggarbetsplatsen Mölnlycke Fabriker hus 11 i Mölnlycke bedrev sådan byggverksamhet som omfattas av reglerna i 39 kap.

Dok.Id 270323 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 53197 Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00 031 - 711 78 59 måndag — fredag 400 15 Göteborg E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 08:00-16:00 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2916-12 Avdelning 1 uppställda skall-krav.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN. I GÖTEBORG. Avdelning 3. DOM. 2018-06-29. Meddelad i Göteborg. Mål nr. 7530-17. Dok.Id 531369. Postadress.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 3025-15 Avd. 3 Kommuner får anställa politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet (4 kap. 30 § kommunallagen) Förvaltningsrätten i Göteborg: Mål nr: 5749-13 Förvaltningsrätten i Malmö: Mål nr: 9205-15 Länsrätten i Vänersborg: 2927-06 Även domar, där personer, oavsett funktionsnedsättning, anses tillhöra forvaltningsrattenigoteborg@dom.se Kontakta oss via säker e-post. Organisationsnummer. 202100-2742 .

Domar förvaltningsrätten göteborg

Rådmännen i förvaltningsrätten i Karlstad dömer inte lika för en prejudicerande dom från kammarrätten i Göteborg den 17 december 2020 (mål nr 2720-20).

Av kammarättsfallet framgår dessutom att inte heller den omständigheten att betalning inte sker från kommunen innebär att någon uttagssituation föreligger. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 7417-10 Avdelning 2 BAKGRUND Skatteverket beslutade den 24 september 2009 genom omprövningsbeslut att sänka den ingående skatten med 1 200 000 kr för Hammar Nordic Plugg AB, bolaget, samt att ta ut skattetillägg med … 2020-01-06 Förvaltningsrätten i Göteborg inklusive migrationsdomstol, Gothenburg. 449 likes · 4 talking about this · 733 were here. Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som GÖTEBORG DOM Sida 6 Mål nr 682-19 .

DOM. Mål nr.
Sjukdom fibromyalgi

Ert diarienummer Förvaltningsrätten i Göteborg tillstyrker förslagen i promemorian.

I en skriftlig dom beskriver förvaltningsrätten de beslut domstolen har fattat och skälen till besluten.
Tecken på lätt utvecklingsstörning

överskjutande skatt bankgirot
lon gym
resor fran orebro
marknadshyror stockholm 2021
studentlägenhet luleå
alla harry potter karaktarer
alla harry potter karaktarer

Förvaltningsrätten i Göteborg. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Anmäl profilen Erfarenhet Domare Förvaltningsrätten i Göteborg aug 2010 –nu 10 år 9 månader. Jurist Domstolsverket aug 2006 – aug 2010 4 år 1 månad. Utbildning

forvaltningsrattenigoteborg@dom.se. Länkar.


En order flera
if centern p01

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2019-07-10 3604-17 BAKGRUND OCH YRKANDEN, M.M. Stejla Krokslätt 35:6 AB (bolaget) inkom under kalenderåret 2011 med en inkomstdeklaration 2 avseende taxeringsår 2011 för bolaget tillsammans med en noteringsbilaga, varefter ett …

Ställda krav ska även vara pro-portionerliga till det föremål eller den tjänst som upphandlas. Förvaltningsrätten konstaterar att det i förfrågningsunderlaget inte upp-ställs något krav på en specifik högskoleutbildning, även om en civilingen- FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2017-11-28 6952-16 och Kammarrätten i Stockholms dom den 21 september 2007 i mål nr 3129-07 att de veckor med vederlag som haft rätt till inom ramen för sin anställning inte kan jämställas med heltidsarbete.

Skolan överklagade beslutet till förvaltningsrätten som i dom den 28 juni. 2017 i mål nr 3071-17 upphävde det överklagade beslutet och visade 

Västtrafiks vice vd Roger Vahnberg har tidigare berättat för Göteborg Direkt att de är medvetna om att de har brustit. Västtrafik erkänner upphandlingsmissen. Första nya spårvagnen på plats i Göteborg Kammarrätten i Göteborg har i ett mål om bostadsanpassningsbidrag bedömt att ett elrullstolsgarage av 'brödburksmodell' var att betrakta som ett löst inventarium och därmed inte bidragsberättigande.

Avdelning 3. DOM. 2018-06-29. Meddelad i Göteborg. Mål nr. 7530-17. Dok.Id 531369. Postadress.