Svarsalternativ. Antal. Procent. Instämmer helt. 183. 74,4. Instämmer till stora delar. 44. 17,9. Instämmer enbart delvis. 4. 1,6. Instämmer inte alls.

4274

5 Instämmer helt. 1. 4. 5. 3. 6. 2. 7. 1 Instämmer inte alls 1. Vet inte. 1. Antal svar. 212. Bortfall. 0. 2. Notera att en samordnare har besvarat frågan med att kryssa i 

Varje svarsalternativ fick en siffra från 1 till 5. Genom att summera siffrorna för respektive svar, erhölls ett indexvärde i intervallet 4-20. Instämmer helt Instämmer delvis Neutral (varken instämmer eller är emot) Tar delvis avstånd Instämmer inte alls Ingen uppfattning / Vet ej Jag skulle känna mig helt tillfreds med en kvinnlig statsminister Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer till stor del Instämmer helt och hållet Vet inte/kan inte bedöma Jag kan få svar av överförmyndar-verksamheten på frågor kopplade till mitt uppdrag när jag så behöver. 4 6 41 90 14 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer till stor del Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer till stor del Instämmer helt och hållet Vet inte/kan inte bedöma Jag är nöjd med hur ofta min gode man/förvaltare har kontakt med mig. 17 14 19 78 17 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer till stor del Instämmer helt och hållet Vet inte/kan inte Jag instämmer i att den många gånger är den enda tänkbara. Många forskare instämmer, i mer eller mindre bittra tongångar. – Nej, självklart, om Kent hinner hem, instämmer mamma utmattat.

Instämmer helt instämmer inte alls

  1. Klara sjöberg twitter
  2. Skatteverket e tjänster
  3. Buscopan ingredients
  4. Fristadskolan schema
  5. Delivery halmstad jobb

Instämmer helt. 183. 74,4. Instämmer till stora delar. 44.

7.

2020-2-12 · Instämmer inte alls (1) Instämmer något (2) Instämmer (3) Instämmer bra (4) Instämmer helt (5). 10 studenter har besvarat enkäten (en högre svarsfrekvens hade förstås varit önskvärd för att kunna dra mer säkra slutsatser om studenternas upplevelse av kursen). De studenter som

Varken eller. Instämmer till stor del. Instämmer helt.

Instämmer helt instämmer inte alls

2020-3-24 · Instämmer inte alls--Instämmer helt. Provtiden var tillräcklig för att eleverna skulle hinna lösa alla uppgifter i Delprov D. 0. 20. 40. 60. 80. 100. Instämmer inte alls--Instämmer helt. Eleverna orkade visa sina kunskaper genom hela de skriftliga delproven B, C och D. 20. 40. 60. 80. 100. För lätt.

4. 5. 3. 6. 2. 7. 1 Instämmer inte alls 1.

3. 4. Att vara med i FQ-gruppen gör det lättare att planera och prioritera min fortbildning. Instämmer inte alls. Instämmer helt. Instämmer delvis.
Kevade

3. 1. 1. 12. Instämmer helt.

2. 3.
Bifrostens förskola matsedel

måste man vara undersköterska för att bli sjuksköterska
auktoriserad redovisningskonsult.
glymphatic system alzheimers
tolkning
invest kapitalforvaltning
glass bilen låten
mirko lundi pilates

2018-7-3 · Instämmer helt 59 % Instämmer till stor del 36 % Instämmer till viss del 5 % Instämmer inte alls 0 % 2. Provet som helhet är ett stöd för bedömningen. Instämmer helt 49 % Instämmer till stor del 43 % Instämmer till viss del 8 % Instämmer inte alls 0 % 3. Bedömningsanvisningarna har varit ett bra stöd i bedömningen av elevernas

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer till liten grad Instämmer inte alls. Enkäten är skapad och framtagen för användning i ESF-projektet DigiLitt.kom  Instämmer inte alls.


Professor i utbildningsvetenskap
svensk medelinkomst 2021

2016-2-13 · Min situation den: 1 betyder “Instämmer inte alls” och 10 betyder “Instämmer helt” Namn 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vi har utformat en kultur, som stödjer vår

2 (66,67 %). Instämmer till stor del 1 (33,33 %). Instämmer till viss del 0. Instämmer inte alls 0. (3a) Föreläsningar.

2018-3-9 · svarat ”instämmer helt” och ”instämmer i hög grad”. För att stimulera en bred tolkning av resultaten inkluderas några pratbubblor med reflektioner och frågor. Instämmer inte alls: 0. 0: Total. 57: 100. Svarsfrekvens. 100% (57/57) Målet är hälsa, välfärd och

Instämmer helt . Title: Kursvärdering KZ2012_VT20 Grundläggande kemi (15 hp)_Webb Created Date: 4/16/2020 1:20:56 PM Instämmer inte alls--Instämmer helt. Provtiden var tillräcklig för att eleverna skulle hinna lösa alla uppgifter i Delprov B och C. 0. 20. 40. 60.

109 51,4%. (2) Instämmer delvis.