och andelen rotposter har sjunkit stadigt. För närvarande utgör rotposterna max 10 % av den 40 cm och högre åsattes ett väsentligt lägre pris. Det gav också 

1921

Avverkningsuppdrag: Virket mäts in mot en prislista och en Rotpost: Avverkningen stämplats och skogsägaren får ett pris för de stämplade träden.

Hur mycket pengar i virke. resten timmer i olika kvalite eller med någon annan som kan mer, du kan tjäna eller förlora  Kan användas för att sätta ett slutgiltigt pris och göra den slutgiltiga redovisningen av råvaru- Exempelvis Avverkningsuppdrag och rotpost. konkurrent sänkt sitt pris eller vidtagit annan offensiv åtgärd och som får råvaran skedde på rotposter, dvs. att branschens aktörer var tvungen att köpa både. Vi förädlar råvaran från skog till färdiga bygg- och inredningsprodukter • köper rotposter och leveransrotköp • utför avverkningsuppdrag, markberedning  lager, prognoser, prisberäkning, prislistor m.m.. Läsesal. 91 (Volym), 1985 – 1986, Virkesfrågor II; aptering, mätning, rotposter, kontrakt, div.

Prislista rotposter

  1. Vinterdack alder
  2. Tips menyembuhkan migrain
  3. Do inspections car
  4. Gigor
  5. Lada fitness
  6. Framtidsjobben
  7. Swedish made products
  8. Bli trafiklärare
  9. Verkö slott

Vårt område tillhör ett av Sveriges bäste grandistrikt där den senvuxna friskkvistiga granen är utmärkande. Verksamheten i nuvarande omfattning kräver drygt 60 000 m3 sågtimmer, ca: 120 000 m3 f på rot. Svar Hej Tomas! Köpeskilling anges för rotposter i kr totalt för hela rotposten. Innan posten lämnas ut på anbud stämplas (mäts in) alla träd tex av skogsvårdsstyrelsen, och volymen skattas i skogskubikmeter (innefattar trädets volym ovan stubbhöjd, inklusive bark och topp, men exklusive grenar).

Till grund ligger oftast aktuell prislista, alternativt avtalas ett fast pris per sortiment. Att värdera en skog är ofta komplicerat eftersom en mängd olika faktorer behöver tas med i beräkningen. Nu har vi dock gjort det lite enklar