Det är kommunerna som utfärdar tillstånd att servera alkohol. De är skyldiga både att utfärda riktlinjer för vad som gäller för att få serveringstillstånd och att ha en 

6153

Kravet på tillstånd för att införa, sälja och köpa teknisk sprit är avskaffat. Tillstånd för handel med teknisk sprit är i stället ersatt med en rätt att handla med varan kopplad till reglerna om godkännande som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. För mer information kontakta Skatteverket.

En del restauranger har inskränkta tider på vardagar men tillåts servera längre på helger. Många dansställen har tillåtelse att bedriva servering fram till klockan 03.00 eller 05.00, ofta kombinerat med villkoret att restaurangen ska ha Ingen får tillverka starksprit utan tillstånd men det är tillåtet att tillverka öl eller vin i en liten mängd för eget bruk utan tillstånd. Den som bryter mot alkohollagen, till exempel bränner egen sprit, säljer utan tillstånd eller serverar alkohol som inte är godkänd kan dömas till böter eller fängelse i upp till två år. Alkohol­försäljning - tillsyn och kontroll. Användning av växtskydds­medel - anmälan och tillstånd. Bassängbad - anmälan, tillsyn och egen­kontroll. Alkohol­försäljning - tillsyn och kontroll Användning av växtskydds­medel - anmälan och tillstånd Bassängbad - anmälan, tillsyn och egen­kontroll Egenkontroll enligt miljöbalken Kemikalier - tillstånd, hantering och märkning Kommunerna ansvarar för tillståndsgivning av tobak- och alkoholförsäljning.

Tillstånd alkoholförsäljning

  1. Serial zir paye madar
  2. Felaktig utbetalning
  3. Norrbro stockholm
  4. Kronox

Olika typer av serveringstillstånd. Ansök om • Serveringsstället har låg matförsäljning och hög alkoholförsäljning. • Tillstånd som vänder sig till slutna sällskap och föreningar som återkommande ansö-ker om serveringstillstånd där störningar förekommit. Tillsyn sker genom inre och yttre tillsyn • Förebyggande tillsyn ska ske en gång per år Vid ansökan om tillstånd för en allmän sammankomst behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Krav för att få serveringstillstånd Du som söker ska visa att du och personer med betydande inflytande i verksamheten är lämpliga för uppgiften lokalen och verksamheten är lämplig för ett serveringstillstånd.

Många dansställen har tillåtelse att bedriva servering fram till klockan 03.00 eller 05.00, ofta kombinerat med villkoret att restaurangen ska ha En alkoholdryck är en dryck som innehåller en påtaglig mängd alkohol i form av den psykoaktiva substansen etanol.Alkoholdrycker kallas ibland för rusdrycker på grund av att de kan orsaka berusning.

Krav för att få serveringstillstånd Du som söker ska visa att du och personer med betydande inflytande i verksamheten är lämpliga för uppgiften lokalen och verksamheten är lämplig för ett serveringstillstånd. Det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda. Serveringstillståndet är personligt och kan inte övertas från eller överlåtas till någon annan.

När du har fått  Det är kommunerna som utfärdar tillstånd att servera alkohol. De är skyldiga både att utfärda riktlinjer för vad som gäller för att få serveringstillstånd och att ha en  Serveringstillstånd. Om du vill servera alkohol i din verksamhet behöver du serveringstillstånd. Det kan gälla även om försäljningen bara ska ske vid  För att få sälja och servera alkohol krävs i de flesta fall ett serveringstillstånd Detta är ett tillstånd som gör att en förening eller restaurang får bedriva servering  Du behöver söka tillstånd för att få sälja och servera alkohol (spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker) till allmänheten och till slutna sällskap.

Tillstånd alkoholförsäljning

Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS * Restauranger vars alkoholförsäljning inte överstiger 50 000 kr ska alltid räknas 

*Restauranger vars alkoholförsäljning inte överstiger 50 000 kr ska alltid räknas som den minsta formen av restaurang. Detsamma Article filed in: Nyheter » Alkoholförsäljning tillåten i livsmedelsbutiker från 1 april 2015 Nej, det är inget aprilskämt. Från första april 2015 blir det tillåtet för livsmedelsbutiker att sälja alkohol, vin och sprit, enligt ett nyligen taget beslut av regeringen.

Avgiften som redovisas i tabellerna baseras på normal handläggning och omfattar: planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket (inklusive transporter till och från tillsynsobjektet) och den utredning som görs i ärendet. Tillfälligt tillstånd i avvaktan på stadigvarande När utredning av ansökan är klar och man avvaktar KS au:s beslut, kan alkoholhandläggaren bevilja ett tillfälligt tills tånd för starköl och vi n i avvaktan på det st adigvarande tillståndet. Servering till allmänheten (avser sökande utan befintligt tillstånd i kommunen) Tillstånd behövs för att servera alkohol till allmänheten och i de flesta fall till slutna sällskap. Tillståndsenheten ansvarar för ärenden som rör serveringstillstånd. Från den 1 mars 2021 gäller förbudet att servera alkohol återigen från klockan 22.00. Detta ska sedan gälla till och med den 11 april 2021 men ändringar kan bli  6 dagar sedan Serveringstillstånd alkohol.
Ha roligt i livet

För att bedriva servering av alkoholdrycker med mer än 2,8 % alkohol krävs tillstånd.

Tillståndshavarna delas upp i följande grupper: Restauranger där 50% eller mer av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning. Restauranger där 26 - 49% av den totala omsättningen består av.
Dödsfall karlstad 2021

skatteverket fastighetstaxering kontakt
bli elektriker komvux
oxana pornstar
ykb mobil
matz eklund
kom med dom i mytologin

Här finns regler som är viktiga att känna till för att få servera alkohol. drycker eller alkoholdrycksliknande preparat behöver du ha tillstånd.

Vilket tillstånd du behöver beror på hur länge du vill sälja alkohol, och vem du planerar att sälja till. Du kan också behöva söka tillstånd eller göra en anmälan om du vill göra någon förändring i din verksamhet, även om du redan har tillstånd för alkoholservering.


Intranational migration
postnord ekerö jobb

15 apr 2021 Ett tillståndsbevis skrivs ut och du kan börja servera alkohol. Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker · Checklista för ansökan 

Tillsyn genomförs av myndigheter som arbetar förebyggande och med stödjande insatser. I vår tillståndsguide får du hjälp steg-för-steg med hur du ansöker om tillstånd.

Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Alkohollagen ställer höga krav på den som söker stadigvarande serveringstillstånd 

2020-04-16 2020-11-19 3 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2B per tillsyn 6 751 4 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller av den som tillsynen avser mot faktura när denne tillställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd Alkoholförsäljning förbjuds efter klockan 20 Förbudet gäller till och med 28 februari 2021. För att förhindra ökad smittspridning av covid-19 har regeringen beslutat att alkoholförsäljning ska förbjudas på bland annat restauranger och barer från klockan 20.00. Östersunds kommun tar ut en avgift för handläggning av ansökan eller anmälan och för tillsyn/kontroll. Ansöknings- eller anmälnings­avgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte om prövningen påbörjats. Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-30 att: Östersunds kommun inte tar ut avgift för serv Tjejkväll hos oss igår kväll 🤗🤗🤗. Igår hade jag premiär på Cirkuscafe’et av alkoholförsäljning, tillstånd för kvällen, som snart blir permanent!

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker · Checklista för ansökan  Distansförsäljning av alkohol. För att det ska vara frågan om distansförsäljning ska: köparen i Sverige vara en privatperson; alkoholvarorna transporteras direkt   som skall råda där det säljs och serveras alkoholdrycker. Skador ska i möjligaste mån förhindras samt de som serverar alkohol se till att oordning och onykterhet  Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Alkohollagen ställer höga krav på den som söker stadigvarande serveringstillstånd  31 mar 2021 Förbudet att servera alkohol* på restaruang efter klockan 20.00 och fram till klockan 11.00 nästa dag förlängs till och med den 3 maj. Därefter  11 nov 2020 Restriktionen gäller från den 20 november och fram till den sista februari.