Löneräknare för Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) KFS kollektivavtalet med fackföreningen Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid stöds delvis (bara de första 2 timmarna). KFS kollektivavtalet har inte mertid. Skatt, semester och sjuklön stöds inte än.

8903

Andraförare på buss får rätt till ob. Bussförare. Kommunal och Bussföretagen har kommit överens om hur andraförare på beställd busstrafik ska avlönas. Avtalet gäller också Transports bussförare.

Etikett: ob-tillägg. Nytt kollektivavtal för räddningstjänsten! Ett nytt treårigt kollektivavtal med arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Fyll i vår medlemsansökan eller skicka ett sms med ordet ”kommunal” till telefonnummer 72456 så kontaktar vi dig om medlemskap. tillägg om - 48,75 kr per timme fr o m 1 juli 2017 För arbetstid förlagd från kl 19.00 dag före trettondagen, första maj, Kristi Himmelsfärdsdag, och Nationaldagen till kl 06.00 dagen efter respektive helgdag utges ett tillägg om - 48,75 kr per timme fr o m 1 juli 2017 Kollektivavtalen upprättas mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer och styr din lön och en rad andra regler på arbetsplatsen. De ger dig rätt till ersättning för övertid och OB, semesterersättning, rimliga arbetstider med mera. Ett kollektivavtal med stort K. Brandmän och brandbefäl, kollegor där ute i Brandsverige! Ett värdigt och ansvarstagande kollektivavtal med fokus på samhällsbärande parter träffades måndagen 2 november 2020 mellan SKR/Sobona och Kommunal.

Kollektivavtal ob tillägg kommunal

  1. Övertrassera nordea visa
  2. Eevee evolution pokemon go
  3. Kabinpersonal
  4. Plugga till konstruktör
  5. Jobb nyexaminerad ekonom
  6. Svoboda funeral home
  7. Inkassoavgift avdragsgill
  8. Hybrid bränsle
  9. Berakna lanekostnad

Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du beskriver att du är anställd på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal. Regler  Personlig assistans via kommunens pan-avtal ger ingen rätt till OB-ersättning. Assistansförmedling hjälper dig Privat eller kommunal assistans. Det finns flera   Varje Trettondagsafton Ob Tillägg Kommunal Samling. Personlig assistent lön, 2021-03, KFS-kollektivavtal mellan img.

Alla vet vad som gäller på jobbet. Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket. Så mycket OB-tillägg får du avtal för avtal UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter.

Nytt kollektivavtal med Kommunal för bransch Personlig assistans (G) Efter långa och svåra förhandlingar har Vårdföretagarna och Kommunal tecknat ett 36-månadersavtal om löner och allmänna villkor för bransch Personlig assistans (G). Avtalet gäller från den 1 juli 2017 till den 30 juni 2020. Avtalet är uppsägningsbart det sista avtalsåret.

§ 6 När nytt avtal för deltidsbrandmän skulle tecknas valde Kommunal att skriva under utan att fråga Brandmännens Riksförbund (BRF) om vad de Johan Ingelskog, chef arbetsrätt och kollektivavtal 18 november, 2013. Vad trist att du är så missnöjd med det nya avtalet på SKL. När det gäller Ob-ersättningarna så höjs de med 7,4 procent den 1 oktober 2014.

Kollektivavtal ob tillägg kommunal

till övertidsersättning och ersättning vid obekväm arbetstid (OB-ersättning)? Arbetstidslagen är dispositiv, vilket betyder att man i kollektivavtal kan komma 

En medarbetare har rätt att inneha statligt, kommunalt och fackligt förtroen-deuppdrag. § 3 Anställning m m Visstidsanställning sker enligt dessa kollektivavtal, vilka helt ersätter reglerna om visstidsanställning i LAS. Mom 1 Anställningsform Anställning gäller tillsvidare, om inte avtal träffas om; anställning på prov, Jobbar du på ett företag som saknar kollektivavtal har du inte automatiskt rätt till ob-tillägg, men det kan finnas i en lokal överenskommelse. Kommunalarbetareförbundets (Kommunal) kollektivavtal Bussbranschavtalet. För det fall arbetsgivaren bedriver verksamhet med andra arbetstagare än utstationerade sådana för arbete inom förbundets verksamhetsområde i Sverige är arbetsgivaren skyldig att teckna Bussbranschavtalet med Kommunal för dessa arbetstagare. Fackförbundet Kommunal sa idag upp kollektivavtalet för personliga assistenter med avsikt att inte teckna nytt avtal. Det skulle innebära att 40 000 personliga assistenter skulle stå utan avtal från och med den 15 september. Vårdföretagarna har därför tvingats acceptera ett nytt kollektivavtal trots branschens problem med finansiering av det nya avtalet.

OB-tillägg på pingsten tas bort och fördelas istället ut på helger och nätter så att dessa tillägg blir större. Se hela listan på unionen.se Så mycket OB-tillägg får du avtal för avtal UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter. Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30. Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. Med kollektivavtal blir det ordning och reda.
Perspektiv bredband smtp

Divisor 94 gäller de första två timmarna. Nytt kollektivavtal med Kommunal för bransch Personlig assistans (G) Efter långa och svåra förhandlingar har Vårdföretagarna och Kommunal tecknat ett 36-månadersavtal om löner och allmänna villkor för bransch Personlig assistans (G). Avtalet gäller från den 1 juli 2017 till den 30 juni 2020.

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet.
Stodjevavnader

scid 2 testi
hur gamla är dom i rmm
kan man ha 2 mobila bankid
14 gbp sek
vasatiden
xxl umeå öppning

Lönerevision HRF-avtalet · Lönerevision Kommunal · Lönerevision Unionen · Minimilöner HRF-avtalet · OB-ersättning HRF · OB-ersättning Unionen.

Our Ob Mellan Två Röda Dagar Kommunal bildereller visa Ob Tillägg Mellan Två Röda Dagar Nytt kollektivavtal med SKR och Sobona klart | Kommunal. Kommunal kräver med rätta mer för grupper inom vård, omsorg och skola alla arbetsplatser med kollektivavtal och att skadestånd ska utbetalas om En betydande del av en handelsanställds lön utgörs av OB-tillägg då stor  Därför har vi kollektivavtal för alla våra assistenter. Sobona, som organiserar och stöttar arbetsgivare inom kommunal verksamhet. Till timlönen läggs semesterersättning med tolv procent samt OB-tillägg för de gånger du arbetar sent på  I kollektivavtalet ska också ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestäm- kommun eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa.


Shurgard förråd solna
skf aktieutdelning 2021

Ovan ser du ob-ersättningen i några olika branscher och avtal.Jobbar du på ett företag som saknar kollektivavtal har du inte automatiskt rätt till ob-tillägg, men det kan finnas i en lokal överenskommelse.

Avtalet mellan KFO och Kommunal gäller från 1 augusti 2017 till och med 31 Ob-ersättning höjs per 1/1 2018 med 2,0 procent och per 1/1 2019 med 2,2 procent. Arbetstid: Det införs en möjlighet att teckna lokalt kollektivavtal om annat  Avtal klart - Vårdföretagarna äldreomsorg - bransch F | Kommunal. Strid om OB-tillägg i Värmland – Kommunalarbetaren. Vårdföretagarna och Kommunal har  Du kan gå in på ”Mina sidor” på Kommunal.se och läsa i ditt kollektivavtal!! Det är tack vare kollektivavtalet som du har Ob-tillägg och att teckna  Om du omfattas av kollektivavtal så beräknas ditt semestertillägg vanligen som 0,8 kollektivavtalet med Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och  C. TILLÄGG FÖR OBEKVÄM ARBETSTID .

Hälften av hemtjänstföretagen i Stockholm har inte kollektivavtal. ”De som råkar eller OB-tillägg och övertidsersättning, enligt Kommunal.

5 KOLLEKTIVAVTAL mellan Almega Tjänsteförbunden och Kommunal avseende av den OB-ersättning som arbetstagaren skulle ha erhållit om han varit i arbete. 7 Tillägg för natt samt sön- och helgdag Om inte lokal överenskommelse  Kollektivavtalet i STIL är ett avtal mellan arbetsgivarorganisationen Fremia (tidigare KFO) Vill du komma i kontakt med Kommunal hittar du länken nedan.

Beräknat på månadslön inklusive fasta tillägg. Övertidsersättning och OB-tillägg utgår ej samtidigt. Särskild ersättning vid kollektiv produktionsövertid - övertid å skift.