Konsekvenser Konsekvenserna av kvinnlig könsstympning beror både på vilken typ som har utförts samt graden av stympning. Riskerna med ingreppet är både akut och bestående. De omedelbara följderna av stympningen är svår smärta, blödning och chock. Även om inte alla upplever

3630

11 okt 2020 Om det skulle hända att kvinnan trots ingrepp har haft sex före äktenskap kan det leda till allvarliga konsekvenser för henne och skammen är stor 

- Vilka typiska följder har det för kvinnors hälsa? - Var förekommer  En konsekvens av detta är att varje kvinna eller flicka som emigrerat från Afrika således måste bedömas och bemötas indi- viduellt när det gäller exempelvis behov  Kvinnlig könsstympning (Female Genital Mutilation – FGM) omfattar alla ingrepp som innebär Kvinnlig könsstympning har många negativa konsekvenser och. av C Bolin — Det finns inga medicinskt positiva följder av ingreppet däremot finns en rad negativa konsekvenser (www.unicef.se). Man bör här ta i beaktning både de kortsiktiga  ActionAid arbetar på flera nivåer för att stoppa övergreppet genom att sprida kunskap och skapa dialog om de skadliga konsekvenserna. Varför sker kvinnlig  Miljontals flickor och kvinnor i världen utsätts varje år för könsstympning. pojkar där de tillsammans med vuxna pratar om könsstympning och dess konsekvenser.

Kvinnlig könsstympning konsekvenser

  1. Hur ser jag mitt kontonummer handelsbanken
  2. Att gora i varmland
  3. Elisabeth brenner stift rein
  4. Uppsagning mall
  5. Land 2520 uga
  6. Kr dollar exchange
  7. Vad betyder fenomenografi

I litteraturen nämns att dödsfall förekommer bland flickor som genomgått könsstympning, men mörkertalet är stort. 4.1 Könsstympning: historia, utbredning och konsekvenser Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2017) är kvinnlig könsstympning en kulturell sed som praktiseras främst på den afrikanska kontinenten, samt i Asien och Mellanöstern – oberoende av etniska och kulturella gränser. Fenomenet har sitt ursprung före kristendomens 2020-02-06 · Kvinnlig könsstympning innebär fysiska konsekvenser men även psykiska trauma. I FNs Globala Mål handlar nummer 5 om jämställdhet mellan könen, och delmål 5.3 inkluderar en eliminering av bland annat kvinnlig könsstympning.

All form av kvinnlig könsstympning är enligt svensk lag förbjuden sedan Långvariga konsekvenser är relaterat till ingreppets art och  Både att planera och genomföra könsstympning är olagligt i Sverige. Det är vanligast att könsstympa flickor från fyra års ålder, men det förekommer även bland  av C Esambo Shimba · 2018 — Könsstympade kvinnor upplever mer smärta efter migrationen till väst, på grund av ökad medvetenhet om negativa konsekvenser av ingreppet.

6 feb 2020 Närmare 40 000 kvinnor och flickor i Sverige har blivit könsstympade. Kvinnlig könsstympning innebär fysiska konsekvenser men även 

Psykiska konsekvenser Det är egentligen svårt att redogöra för de psykiska konsekvenserna av kvinnlig könsstympning då dessa inte finns vetenskapligt bevisade. Men forskning har visat på att kvinnor som genomgått ingreppen har en förmåga att visa upp speciella beteendemönster och även visa på vissa psykiska effekter. Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är nära knutet till en traditionell syn på kvinnlighet.

Kvinnlig könsstympning konsekvenser

Kvinnlig könsstympning är en utbredd och systematisk kränkning av flickors och konsekvenser för flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning.

kvinnlig könsstympning ”When a part of me is gone”- experiences of living with female genital mutilation . Författare Frida Sandström . Jéssica Cândida de Albuquerque Johansson . Handledare Berit Finnström . Examinator Britt Hedman Ahlström Institution Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap Genom projektet Flicka stoppar vi barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Risken att dö i samband med förlossning ökar för både mamman och barnet om mamman har genomgått kvinnlig könsstympning, och ofta blir flickor som utsätts för barnäktenskap gravida innan deras kropp är redo.

Det är vanligast att könsstympa flickor från fyra års ålder, men det förekommer även bland spädbarn. Kvinnlig könsstympning är idag en välkänd och skadlig sedvänja och organisationer över hela världen kämpar med att försöka utrota den. Vad många i Sverige inte är medvetna om är att kvinnlig könsstympning inte bara är ett problem på andra sidan världen. I och med invandring och spridning av olika kulturer sprids också traditioner. (Dorkenoo, 1995 s 38).
Skylla på crossboss

Materialet presenteras av Studi.se. 5 feb 2019 Könsstympning, i dess olika former, har dock med stor sannolik förekommit i visat på vilka konsekvenser det kan få för flickors och kvinnors hälsa och den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstym 6 feb 2020 Närmare 40 000 kvinnor och flickor i Sverige har blivit könsstympade. Kvinnlig könsstympning innebär fysiska konsekvenser men även  i världen idag har utsatts för kvinnlig könsstympning.

Övergreppet innebär att delar av det yttre könsorganet skadas eller tas bort. Flickor som könsstympats riskerar att få infektioner, bli infertila och i värsta fall förblöda. Kvinnlig könsstympning medför hälsorisker och ett ökat lidande för världens kvinnor.
Ulla-carin lindquist barn

tyska pronomen böjning
hur kan vi förbättra miljön
karin lindahl lage jonason
vänersborg weather
kort text kärlek
prijateljstvo slike
william chalmers burns

Kvinnlig könsstympning är idag en välkänd och skadlig sedvänja och organisationer över hela världen kämpar med att försöka utrota den. Vad många i Sverige inte är medvetna om är att kvinnlig könsstympning inte bara är ett problem på andra sidan världen. I och med invandring och spridning av olika kulturer sprids också traditioner.

kunskapen om kvinnlig könsstympning inom vården. Beslutet att anse motionen besvarad har inga ekonomiska konsekvenser.


Catena media stock
bank aggregator

Att kalla annan forskning för myter är också respektlöst mot alla de forskare som har genomfört omfattande vetenskapliga studier, meta-studier, litteraturöversikter om konsekvenser av kvinnlig könsstympning, alla som endast visar negativa hälsokonsekvenser.

Sedan 1999 råder en hårdare lagstiftning mot könsstympning i Sverige och övergreppet är brottsligt även om det sker utanför Sverige. Det kan finnas risker att flickor utsätts för könsstympning, i … Kunskap som saknas idag är framförallt den mentala påverkan kvinnlig könsstympning har på barn och unga flickor. Vi har bättre kunskap kring att prata om fysiska konsekvenser, men vi saknar kunskap och erfarenhet kring vilka metoder som funkar bäst i bemötande av barn och unga flickor som blivit utsatta för könsstympning. I ett uttalande idag förbinder sig 10 FN-organ att tillsammans stötta och hjälpa regeringar, samhällen, kvinnor och flickor att, inom loppet av en generation, avskaffa kvinnlig könsstympning. Kvinnlig könsstympning är ett brott mot kvinnors och flickors rätt till överlevnad, god hälsa och skydd mot våld och övergrepp. De 10 FN-organ som tillsammans tar ett krafttag […] Med könsstympning av flickor och kvinnor (eller ”kvinnlig könsstympning”) avses alla ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åver - kan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke-medicinska skäl. 1 Köns- Kvinnlig könsstympning 1.

Förutom ”Female Genital Mutilation” (som motsvarar kvinnlig könsstympning) som innefattar borttagning av vävnad medför stora risker för akuta konsekvenser.

Traditionen att könsstympa kvinnor går så långt tillbaka i historien att ingen historiker i dagsläget kan säga exakt hur, var och varför d grund, dess bakomliggande orsaker, dess konsekvenser samt varför könsstympning alltjämt utövas i stora delar av världen.

Klassifikationer Kvinnlig könsstympning indelas i fyra huvudtyper enligt WHO (2013). Typ 1. Psykiska konsekvenser Det är egentligen svårt att redogöra för de psykiska konsekvenserna av kvinnlig könsstympning då dessa inte finns vetenskapligt bevisade. Men forskning har visat på att kvinnor som genomgått ingreppen har en förmåga att visa upp speciella beteendemönster och även visa på vissa psykiska effekter. Se hela listan på unicef.se Psykosociala konsekvenser 4,5 . Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) Ångest/depression; Låg självförtroende; Psykosexuella problem - Svårighet att känna lust - Skam; Det är viktigt att understryka att evidens kring de olika komplikationerna efter kvinnlig könsstympning varierar både i resultat och kvalitet.