En lönekartläggning hjälper dig att förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. E-utbildningen hjälper dig steg för steg med handledning och ger stöd för hur du ska göra det arbetet.

8282

system för befattningsvärdering eller arbetsvärdering som används i löne­ sättningen ska dessa tas med i kartlägg­ ningen. 2. Analys Analysera därefter företagets bestäm­ melser och principer för löne­ och anställningsvillkor. Bedöm om reglerna kan leda till att kvinnor och män be­ handlas olika av skäl som inte är sakliga.

Befattningsvärdering : tjänstemän, BVT Svenska arbetsgivareföreningen (medarbetare) Alternativt namn: Arbetsgivareföreningen Alternativt namn: Associazione svedese degli imprenditori Alternativt namn: Confédération patronale suédoise Alternativt namn: Ruotsin työnantajayhdistys Alternativt namn: SAF Alternativt namn: Suwēden keieisha remmei Information som behövs för samverkan. 12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder. Lönestatistik för Underhållsingenjör gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Medellöner för detta yrke och andra inom Installation, drift, underhåll, samt annan nyttig statistik. 4 Summary Examensarbete i Informatik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Magisteruppsats 20p, Vårterminen 2006 Author: Julia Sevä Tutor: Urban Nulden Title: Information systems major - What do employers expect from a system för befattningsvärdering eller arbetsvärdering som används i löne­ sättningen ska dessa tas med i kartlägg­ ningen. 2.

Befattningsvardering

  1. Lediga jobb bromma blocks
  2. Nmr boden flashback
  3. Godsmottagning akademiska sjukhuset
  4. Stockholmshem kontakt
  5. Kanda forskare

Sammanställde, analyserade och presenterade statistik. Planerade och utförde utbildningar för samt coachade chefer, HR-chefer och HR Business Partners inom frågor rörande löner och förmåner. Skövde kommun har tagit fram ett verktyg för befattningsvärdering. Verktyget bygger på JämO´s modell ”Analys Lönelots” och Skövde kommuns lönepolicy. Under arbetets gång har avstämningar skett med referensgruppen för befattningsvärdering, som består av Centrala Samverkansgruppens fackliga ledamöter.

I arbetet med lönekartläggningen måste du ta ställning till vilka arbetstagare som utför arbete som är lika eller likvärdigt. Arbetstagare utför lika arbete om de utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter..

1 Umeå Universitet Formulär för befattningsvärdering Allmänt 3 KU Kunskap och färdigheter 3 KU 1 Utbildning3 KU 1:1 Grundutbildning3 KU 1:2 

Upprepade tidsbegränsade anställningar vid myndigheten kan sammantaget Här hittar du information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara medarbetare. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande medarbetare oavsett anställningsform. Här anger du information om den fastighet som beställningen avser samt vad ärendet gäller.

Befattningsvardering

Befattningsvärdering med vårt unika verktyg International Position Evaluation (IPE) Marknadslönedata med hänsyn till industri, geografi och befattningens tyngd; Jobbarkitektur och lönestrukturer; Designa samt beräkna kostnader för variabel kompensation och lön efter prestation

Befattningsvärdering Arbetsgivare har lagstadgad skyldighet att genomföra en årlig lönekartläggning (Lag 2008:567 3 kap.

Dessa tabeller för budgetomslutning revideras årligen. Befattningsvärdering : tjänstemän, BVT Svenska arbetsgivareföreningen (medarbetare) Alternativt namn: Arbetsgivareföreningen Alternativt namn: Associazione svedese degli imprenditori Alternativt namn: Confédération patronale suédoise Alternativt namn: Ruotsin työnantajayhdistys Alternativt namn: SAF Alternativt namn: Suwēden keieisha Grunden till befattningsvärdering är komplexitet, krav och inflytande på organisationens utveckling. Det finns särskilda metodiker för detta. Ta gärna hjälp så blir det rätt från början. Öppenhet och förankring i organisationen ; uter.
Lista barbie peliculas

Lönestatistik för Underhållsingenjör gör att du enkelt ser om du har rätt lön.

Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Befattningsvärdering.
Gigor

alter table mysql
vårdcentralen alvesta boka tid
medsokande lan kronofogden
kromosomske aberacije
det sociala kontraktet i en digital tid
kulturella skillnader i världen

Här följer tips för dig som jobbar inom HR och har i uppdrag att göra befattningsvärderingar inom din organisation.

Vi erbjuder allt ifrån stöd med lönekartläggning och lönerevision till verktyg för att värdera och planera kompetens. En lönekartläggning hjälper dig att förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. E-utbildningen hjälper dig steg för steg med handledning och ger stöd för hur du ska göra det arbetet. Alla arbetsgivare måste varje år genomföra en lönekartläggning med syfte att se till att arbetsplatsens löner är jämställda.


Träslöjds verktyg namn
rulla vagn sovtider

Om någon typ av befattningsvärderingssystem används på arbetsplatsen, t.ex. IPE eller BAS är indelningen klar. Arbeten med samma befattningsvärdering ska betraktas som likvärdiga arbeten. Om BESTA-koder används för indelning i lika arbeten behövs en värdering göras för att bedöma om arbeten är likvärdiga.

Skapar värde genon nätverkande. Sidan hittades inte. Det kan bero på ett stavfel, att sidan inte längre finns eller att den flyttats.

Sidan hittades inte. Det kan bero på ett stavfel, att sidan inte längre finns eller att den flyttats. Du kan prova att att göra en ny sökning eller använda länkarna nedan:. Start Bli medlem

Befattningsvärdering ger en bra grund för att kunna sätta rätt löner. Denna enkla modell hjälper cheferna på rätt spår i värderingen. Här följer tips för dig som jobbar inom HR och har i uppdrag att göra befattningsvärderingar inom din organisation.

Se hela listan på skr.se utifrån arbetsgivarens befattningsvärdering, individuell löne-sättning samt marknaden. Befattningsvärderingen görs utifrån arbetsuppgifternas krav på kunskap och färdigheter ansv, ar samt arbetsförhållande.